Domů | Kariéra | Kontaktujte nás
Domů
Bodový systém
Etický kodex policie
Ministerstvo vnitra ČR
Odcizení mobilního telefonu
Práce u policie
Policejní hodnosti
Policejní uniformy
Vybavení policie ČR
Státní znaky

Zákony a legislativa
 • Služební zákon

 • Partneři

  Bodový systém

  Bodový systém slouží ke sledovaní přestupků či jejich recidivy. Je užíván v silničním provozu jako donucovací prostředek pro dodržování silničních pravidel a řídí se podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb a zákona č. 226/2006 Sb

  Od 1. ledna 2009 dochází k mnoha změnám v zákonech upravujících silniční provoz kterými se budem nadále zabývat.

  Bodové hodnocení přestupků

  7 Bodů

  Přestupek:
  Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
  Pokuta / Trest:
  25 000–50 000 / Odnětí svobody do 1 roku
  Zákaz činnosti:
  1 – 10 let
  Bloková pokuta:
  ---------------

  7 Bodů

  Přestupek:
  Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky
  Pokuta / Trest:
  25 000–50 000 / Odnětí svobody do 3 let
  Zákaz činnosti:
  1 – 2 let
  Bloková pokuta:
  ---------------

  7 Bodů

  Přestupek:
  Řidič se přes výzvu podle zvláštního právního předpisu 3f) odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
  Pokuta / Trest:
  25 000–50 000
  Zákaz činnosti:
  1 – 2 let
  Bloková pokuta:
  ---------------

  7 Bodů

  Přestupek:
  Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví
  Pokuta / Trest:
  Odnětí svobody až 10 let
  Zákaz činnosti:
  1 – 10 let
  Bloková pokuta:
  ---------------

  7 Bodů

  Přestupek:
  Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody
  Pokuta / Trest:
  2500–5000
  Zákaz činnosti:
  1 – 6 měsíců
  Bloková pokuta:
  ---------------

  6 Bodů

  Přestupek:
  Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem
  Pokuta / Trest:
  10 000–20000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců–1 rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  6 Bodů

  Přestupek:
  Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
  Pokuta / Trest:
  5000–10000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců–1 rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  6 Bodů

  Přestupek:
  Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
  Pokuta / Trest:
  5000–10000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců–1 rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  6 Bodů

  Přestupek:
  Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
  Pokuta / Trest:
  2500–5000
  Zákaz činnosti:
  1 měsíc–6 měsíců
  Bloková pokuta:
  2500

  6 Bodů

  Přestupek:
  Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
  Pokuta / Trest:
  5000–10000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců–1 rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  5 Bodů

  Přestupek:
  Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
  Pokuta / Trest:
  5000–10000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců–1 rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  5 Bodů

  Přestupek:
  Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče
  Pokuta / Trest:
  5000–10000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců–1 rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  5 Bodů

  Přestupek:
  Řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti
  Pokuta / Trest:
  5000–10000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců–1 rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  5 Bodů

  Přestupek:
  Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec
  Pokuta / Trest:
  5000–10000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců–1 rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  5 Bodů

  Přestupek:
  Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu
  Pokuta / Trest:
  2500–5000
  Zákaz činnosti:
  1 měsíc–6 měsíců
  Bloková pokuta:
  2500

  4 Bodů

  Přestupek:
  Při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky
  Pokuta / Trest:
  2500–5000
  Zákaz činnosti:
  1 měsíc–6 měsíců
  Bloková pokuta:
  2500

  4 Bodů

  Přestupek:
  Při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje
  Pokuta / Trest:
  2500–5000
  Zákaz činnosti:
  1 měsíc–6 měsíců
  Bloková pokuta:
  2500

  4 Bodů

  Přestupek:
  Ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
  Pokuta / Trest:
  2500–5000
  Zákaz činnosti:
  1 měsíc–6 měsíců
  Bloková pokuta:
  2500

  4 Bodů

  Přestupek:
  Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
  Pokuta / Trest:
  2500–5000
  Zákaz činnosti:
  1 měsíc–6 měsíců
  Bloková pokuta:
  2500

  4 Bodů

  Přestupek:
  Překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.
  Pokuta / Trest:
  do 10000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců - 1 rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  4 Bodů

  Přestupek:
  Řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena
  Pokuta / Trest:
  5000–10000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců - 1 rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  3 Bodů

  Přestupek:
  Při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody
  Pokuta / Trest:
  2 500 - 5 000
  Zákaz činnosti:
  1 měsíc–6 měsíců
  Bloková pokuta:
  do 1000

  3 Bodů

  Přestupek:
  Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  1000

  3 Bodů

  Přestupek:
  Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec
  Pokuta / Trest:
  2500–5000
  Zákaz činnosti:
  1 měsíc–6 měsíců
  Bloková pokuta:
  2500

  3 Bodů

  Přestupek:
  Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
  Pokuta / Trest:
  2500–5000
  Zákaz činnosti:
  1 měsíc–6 měsíců
  Bloková pokuta:
  2500

  3 Bodů

  Přestupek:
  Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  3 Bodů

  Přestupek:
  Překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu
  Pokuta / Trest:
  do 10000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců–1rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  3 Bodů

  Přestupek:
  Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰
  Pokuta / Trest:
  10000–20000
  Zákaz činnosti:
  6 měsíců–1rok
  Bloková pokuta:
  ---------------

  2 Bodů

  Přestupek:
  Nedovolená jízda po tramvajovém pásu
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  2 Bodů

  Přestupek:
  Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  2 Bodů

  Přestupek:
  Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  2 Bodů

  Přestupek:
  Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  2 Bodů

  Přestupek:
  Porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel
  Pokuta / Trest:
  2500–5000
  Zákaz činnosti:
  1 měsíc–6 měsíců
  Bloková pokuta:
  2500

  2 Bodů

  Přestupek:
  Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  1000

  1 Bodů

  Přestupek:
  Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 1 z. č. 361/2000 Sb.
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  1 Bodů

  Přestupek:
  Neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  1 Bodů

  Přestupek:
  Porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  1 Bodů

  Přestupek:
  Porušení povinnosti vyplývající ze značky „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  1 Bodů

  Přestupek:
  Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání)
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  1 Bodů

  Přestupek:
  Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  1 Bodů

  Přestupek:
  Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy
  Pokuta / Trest:
  1500–2500
  Zákaz činnosti:
  ---------------
  Bloková pokuta:
  2000

  Novely a úpravy zákona týkající se bodového systému

  Výjimka z bodového systému pro tajné služby - od 1.1.2009 bude agentům tajné služby udělena výjimka z bodového systému. Mohou být potrestáni finanční pokutou nebo zákazem činnosti, ale bodový systém se na ně již nevztahuje.

  
  Copyright © 2008 PolicieČeskéRepubliky.Cz Všechna práva vyhrazena.
  Armáda české republiky |