Domů | Kariéra | Kontaktujte nás
Domů
Bodový systém
Etický kodex policie
Ministerstvo vnitra ČR
Odcizení mobilního telefonu
Práce u policie
Policejní hodnosti
Policejní uniformy
Vybavení policie ČR
Státní znaky

Zákony a legislativa
 • Služební zákon

 • Partneři
  ministerstvo vnitra

  Ministerstvo vnitra ČR

  Hierarchie Ministerstva vnitra

  Ministr vnitra je přímým nadřízeným náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost, náměstka ministra vnitraproveřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví, náměstka ministra vnitra proekonomiku a provoz, náměstka ministra vnitra proevropské záležitosti, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, a v neposlední řadě je i přímým nadřízeným policejního prezidenta.

  Vymezení působnosti

  Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro:

 • veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
 • jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla,
 • sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem,
 • veřejné sbírky,
 • archivnictví,
 • zbraně a střelivo,
 • požární ochranu,
 • cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
 • územní členění státu,
 • státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla,
 • státní symboly,
 • státní, hospodářské a služební tajemství.
 • Ministerstvo vnitra dále zajišťuje:

 • telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu,
 • spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.
 • Působnost ministerstva vymezuje §12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  
  Copyright © 2008 PolicieČeskéRepubliky.Cz Všechna práva vyhrazena.
  Armáda české republiky |