Domů | Kariéra | Kontaktujte nás
Domů
Bodový systém
Etický kodex policie
Ministerstvo vnitra ČR
Odcizení mobilního telefonu
Práce u policie
Policejní hodnosti
Policejní uniformy
Vybavení policie ČR
Státní znaky

Zákony a legislativa
 • Služební zákon

 • Partneři

  Služební zákon

  Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech. Zahrnuje novelizace zákona s plánovanou účinností od 1. ledna 2009, tato však byla v říjnu 2008 přesunuta na rok 2012, do kdy vláda údajně zároveň plánuje předložení nové verze služebního zákona.

  Obsah služebního zákona

  Hlavička zákona
  Část I. § 1 – § 16 Všeobecná ustanovení
  Část II. § 17 – § 27 Příprava na službu
  Část III. § 28 – § 60 Služební poměr
  Část IV. § 61 – § 69 Povinnosti, základní práva státních zaměstnanců, omezení některých práv státních zaměstnanců, příkazy k výkonu služby a odměny za příkladnou službu
  Část V. § 70 – § 79 Kárná odpovědnost
  Část VI. § 80 – § 102 Podmínky výkonu služby
  Část VII. § 103 – § 108 Náhrada škody, služební úraz a nemoc z povolání
  Část VIII. § 109 – § 121 Sociální zajištění státních zaměstnanců
  Část IX. § 122 – § 132 Informování státních zaměstnanců a projednání se státními zaměstnanci v záležitostech výkonu služby a podmínek jejího výkonu, oprávnění odborových orgánů, rada státních zaměstnanců, zástupci státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby a jejich oprávnění
  Část X. § 133 – § 191 Odměňování státních zaměstnanců, čekatelů, ostatních zaměstnanců ve správních úřadech a organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců
  Část XI. § 192 – § 234 Společná ustanovení
  Část XII. § 235 – § 254 Přechodná a závěrečná ustanovení
  Příloha č. 1 Charakteristiky platových tříd státních zaměstnanců ve služebních úřadech
  Příloha č. 2 Rozpětí příplatků za vedení
  Příloha č. 3 Příloha č. 3 byla zrušena.
  Poznámky Poznámky pod čarou
  zákoník práce | občanský zákoník | zákon o účetnictví | obchodní zákoník | životopis vzor | blackle
  
  Copyright © 2008 PolicieČeskéRepubliky.Cz Všechna práva vyhrazena.
  Armáda české republiky |